JAZZ IN IMPROVIZACIJA

Strukturirano improvizacijo poučujem individualno, v paru ter v skupinah. Znam približati improvizacijo glasbenikom, ki imajo klasično izobrazbo, a strah pred improvizacijo. Jazz improvizacijo za študente klasične glasbe na Akademiji za Glasbo v Ljubljani in vodil seminar o poučevanju improvizacije za angleške učitelje godal. Vidiki, katerim se posvečam, vključujejo:

  • velik poudarek na dimenziji časa (pravočasno sprejemanje odločitev, orientacija v taktu, štirih taktih, daljših periodah),
  • relativno in absolutno razumevanje not (razumevanje harmoničnih struktur in lestvic),
  • vizualizacije prstnih redov
  • pripovednost (skozi arhitekturo ritma),
  • tehnike proizvajanja zvoka z desno roko,
  • uporaba obsežnega vokabularja ljudskih glasb za izboljšanje improvizacije,
  • razumevanje melodičnih napetosti z uporabo pop/rock rifov,
  • tehnike vzorcev lokovanj (ples desne roke),
  • ustvarjanje ritma z melodijo.

NAZAJ