TERMINOLOGIJA

S poklicnimi učitelji razpravljamo, kje uporabljati števila, solimizacijske zloge ali glasbeno abecedo, da ne bi pri tem nastala popolna zmeda. Kako relativno razumevanje prevesti v glasbeno abecedo z višaji in nižaji katerega koli notnega načina, še preden začnemo uporabljati petčrtne zadeve? Moje mnenje je, da so relativni zlogi najbolj uporabni za tiste, ki niso nikoli absolutno uporabljali solmizacijskih zlogov (DO=C). Ostalim skušam relativna razmerja razložiti z modusi ali drugače.

NAZAJ