UČITELJ

“Bojan Cvetrežnik was the most successful tutor we have had on our Summer School for some years and gave our members a new and exciting perspective on their teaching work and their playing.”

John Shayler
predsednik sveta ESTA UK

POUČEVANJE VIOLINE/VIOLE

Prizadevam si, da moji učenci izkusijo čim več različnih vrst nastopanja, tudi ulično nastopanje. S poudarkom na varni drži želim učence obvarovati pred poškodbami. Glavno vodilo je vprašanje, kakšno vlogo bo imela glasba v njihovem življenju tudi po koncu izobraževanja.

ESTA UK POLETNA ŠOLA 2017 BROŠURA:

TEORIJA

Večina ljudi misli, da je teorija eno tistih področij, ki jih je najtežje razumeti. Kot poklicni glasbenik menim, da veliko težav nastane pri ustvarjanju povezav med razumevanjem teorije, ki odvija v levi možganski polobli, in praktičnim znanjem ter čustvenim delom v desni možganski polobli. Učenje teorije temelji na različnih vizualizacijah, ki so večidel povezane s petčrtnim notnim zapisom ali črno-belimi tipkami klavirja. Nekateri se ne moremo otresti nenehnega preračunavanja prek teh osnovnih vizualizacij, ki so vžgane v naše možgane. Vizualizirano podobo v veliki meri določa način, na katerega smo se prvič spoznali z glasbeno teorijo. Zame so to tipke na klavirju. Ne glede na tonovski način povsod vidim C dur ali A mol. To pomeni, da tale vic mogoče govori o meni: »Kaj je dominanta G-ja?« Odgovor: »Čudno vprašanje, G je že tako ali tako dominantni akord!«

Obstaja veliko različnih pristopov k razumevanju glasbene teorije. Vsakega od njih pa moramo dekodirati v glasbo, dokler ga ne ponotranjimo bodisi z učenjem bodisi z izkušnjami. Skozi delo z majhnimi otroki in njihovimi starši sem razvil več zabavnih pristopov, ki nam pomagajo, da razumevanje glasbene teorije postane preprosto in uporabno.

Vodim delavnice glasbene teorije. Več o vsebini najdete na spodnjih povezavah.